Welkom op het platform voor de bekendmakingen van lokaal bestuur Haaltert

 

Wat vind je hier terug?

 Dagorde (agenda)

Voorafgaand aan de vergadering wordt de openbare agenda bekendgemaakt voor:

 • de gemeenteraad
 • de OCMW-raad

 Notulen (verslag)

Na goedkeuring van de notulen, of het verslag, worden deze gepubliceerd voor:

 • de gemeenteraad
 • de OCMW-raad

 Zittingsverslag

Dit is een audio-opname van de hele vergadering die je kan herbeluisteren, zowel voor de gemeenteraad en de OCMW-raad.

 Besluitenlijst

De besluitenlijsten worden bekendgemaakt voor:

 • de gemeenteraad
 • de OCMW-raad
 • het college van burgemeester en schepenen
 • het vast bureau
 • de burgemeester

 Besluiten

 • reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester
 • rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en de wijzigingen ervan
 • beleidsrapporten van gemeente en OCMW

 Documenten bekijken

Het bekijken van deze documenten kan via de kalender of via de zoekpagina.

 Persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie worden niet gepubliceerd of ter beschikking gesteld.

 Vragen?

053 85 86 00, info@haaltert.be